Οδηγίες σύνδεσης σε WebDav

Το πρωτόκολλο WebDAV καθιστά το Διαδίκτυο ένα ευανάγνωστο και εγγράψιμο μέσο.

Παρέχει στους χρήστες ένα πλαίσιο που τους επιτρέπει να δημιουργούν, να τροποποιούν και να μετακινούν έγγραφα σε ένα διακομιστή διαδικτύου (web server). 

Στο χώρο αυτό μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τη σύνδεση στην υπηρεσία WebDav μέσω διαφορετικών Λειτουργικών Συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα:

Οδηγίες σύνδεσης σε WebDav μέσω Mac OS X

Οδηγίες σύνδεσης σε WebDav μέσω Windows XP

Οδηγίες σύνδεσης σε WebDav μέσω Windows Vista και Windows 7