Ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam)

Οδηγίες προστασίας από ανεπιθύμητη αλληλογραφία

Πώς ξεχωρίζουν τα μηνύματα που έχουν χαρακτηριστεί ανεπιθύμητα;

Στον διακομιστή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της gateweb λειτουργεί φίλτρο προστασίας από την ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Τα μηνύματα που χαρακτηρίζονται ως ανεπιθύμητα τροποποιούνται έτσι, ώστε στον τίτλο να αναγράφεται η φράση ***possible junk***. Μπορείτε να συλλέξετε τα μηνύματα αυτά σε συγκεκριμένο χώρο της εφαρμογής σας, χρησιμοποιώντας ένα φίλτρο με κριτήριο τη φράση ***possible junk*** στον τίτλο του μηνύματος.

Πώς δηλώνω κάποιο μήνυμα ως ανεπιθύμητο;

Ανακατευθύνετε τα ανεπιθύμητα μηνύματα που θεωρείτε ανεπιθύμητη αλληλογραφία προς την διεύθυνση junkmail παπάκι gateweb τελεία gr
Προσοχή: Ανακατεύθυνση γίνεται με την εντολή redirect και όχι forward.

Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή webmail, ή εφαρμογή γραφείου με λογαριασμό imap, μπορείτε να κάνετε "εγγραφή" (subscribe) στον λογαριασμό "Other Users"/"junkmail" και να τοποθετείτε εκεί την ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Πρόκειται για το ίδιο ακριβώς με την ανακατεύθυνση που αναφέρθηκε πιο πάνω. Υπογραμμίζεται πως είναι εφικτή η τοποθέτηση μηνυμάτων στον λογαριασμό αυτό, αλλά δεν είναι δυνατή για λόγους ασφάλειας η ανάγνωση μηνυμάτων από τον λογαριασμό αυτό.

Πώς δηλώνω κάποιο μήνυμα ως επιθυμητό;

Ανακατευθύνετε τα πραγματικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χαρακτηρίστηκαν εσφαλμένα ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία προς την διεύθυνση notjunkmail παπάκι gateweb τελεία gr
Προσοχή: Ανακατεύθυνση γίνεται με την εντολή redirect και όχι forward.

Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή webmail, ή εφαρμογή γραφείου με λογαριασμό imap, μπορείτε να κάνετε "εγγραφή" (subscribe) στον λογαριασμό "Other Users"/"notjunkmail" και να τοποθετείτε εκεί αντίγραφο του μηνύματος που χαρακτηρίστηκε ως ανεπιθύμητο. Πρόκειται για το ίδιο ακριβώς με την ανακατεύθυνση που αναφέρθηκε πιο πάνω. Υπογραμμίζεται πως είναι εφικτή η τοποθέτηση μηνυμάτων στον λογαριασμό αυτό, αλλά δεν είναι δυνατή για λόγους ασφάλειας η ανάγνωση μηνυμάτων από τον λογαριασμό αυτό.

Κάθε πότε ενημερώνεται το σύστημα;

Κάθε μέρα το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ενημερώνεται για το "τι είναι ανεπιθύμητο και τι όχι".
Η "εκπαίδευση" του φίλτρου απαιτεί μεγάλο δείγμα· η λειτουργία της αρχίζει να γίνεται εμφανής μετά από την τοποθέτηση μερικών εκατοντάδων μηνυμάτων κάθε τύπου.

Γιατί δεν μπορώ να δω το περιεχόμενο του φακέλου "junkmail";

Ο φάκελος αυτός επιτελεί ειδική λειτουργία όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. Εκεί βρίσκονται τα ανεπιθύμητα μηνύματα που τοποθέτησαν οι χρήστες για να ενημερώσουν το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Επειδή, λοιπόν, βρίσκονται μηνύματα από διαφορετικούς χρήστες, δεν παρέχεται δυνατότητα ανάγνωσης του φακέλου. Από την άλλη πλευρά, τα μηνύματα που χαρακτηρίζονται από το σύστημα ως spam διανέμονται κανονικά στις ηλεκτρονικές θυρίδες και εναπόκειται στους ιδιοκτήτες τους να τα διαγράψουν.

Γενικές συμβουλές.

Υπάρχουν πολυάριθμες εφαρμογές (robots ή spiders) που σαρώνουν κάθε μέρα το Διαδίκτυο αναζητώντας διευθύνσεις που θα αποτελέσουν υποψήφιους παραλήπτες ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Προσπαθήστε να μην τους δίνετε απλόχερα αυτό που αναζητούν.

Μια γενική συμβουλή που καλό είναι να ακολουθείτε είναι να μην αναρτάτε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ΠΟΥΘΕΝΑ στο Διαδίκτυο παρά μόνο να δίνετε την διεύθυνσή σας προσωπικά στους γνωστούς σας.

Στην περίπτωση που είστε υποχρεωμένοι να δώσετε στοιχεία επικοινωνίας σε άλλους χρήστες εξετάστε τις εξής εναλλακτικές δυνατότητες:

  • Χρήση "φόρμας επικοινωνίας" στην οποία δεν αποκαλύπτεται η ηλεκτρονική διεύθυνση (όπως π.χ. εδώ).
  • Εμφάνιση της διεύθυνσης ως εικόνα και όχι ως κείμενο, π.χ. email-image
  • Δημιουργία ηλεκτρονικής διεύθυνσης ειδικά γι' αυτό το σκοπό, δηλαδή για πρόσωπα που δεν εμπιστεύεστε.
  • Ανάρτηση της διεύθυνσής σε ιστοσελίδα προστατευμένη από μηχανισμό ταυτοποίησης (login & password).

 

© 2019 gateweb