Ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam)

Οδηγίες προστασίας από ανεπιθύμητη αλληλογραφία

Πώς ξεχωρίζουν τα μηνύματα που έχουν χαρακτηριστεί ανεπιθύμητα;

Στον διακομιστή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της gateweb λειτουργεί φίλτρο προστασίας από την ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Τα μηνύματα που χαρακτηρίζονται ως ανεπιθύμητα τροποποιούνται έτσι, ώστε στον τίτλο να αναγράφεται η φράση ***possible junk***. Μπορείτε να συλλέξετε τα μηνύματα αυτά σε συγκεκριμένο χώρο της εφαρμογής σας, χρησιμοποιώντας ένα φίλτρο με κριτήριο τη φράση ***possible junk*** στον τίτλο του μηνύματος.

Πώς δηλώνω κάποιο μήνυμα ως ανεπιθύμητο;

Τοποθετείστε τα ανεπιθύμητα μηνύματα που θεωρείτε ανεπιθύμητη αλληλογραφία στο φάκελο "Junk"
Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή webmail, ή εφαρμογή γραφείου με λογαριασμό imap, μπορείτε να κάνετε "εγγραφή" (subscribe) στον φάκελο "Junk" και να τοποθετείτε εκεί την ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

Πώς δηλώνω κάποιο μήνυμα ως επιθυμητό;

Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή webmail, ή εφαρμογή γραφείου με λογαριασμό imap, μπορείτε να κάνετε "εγγραφή" (subscribe) στον φάκελο "Not Junk" και να τοποθετείτε αντίγραφο της επιθυμητής αλληλογραφίας που εσφαλμένα δηλώθηκε ως ***possible junk***. Σημειώστε ότι από τη στιγμή που θα τοποθετηθεί ένα μήνυμα στον φάκελο "Not Junk", δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση σε αυτό.

Κάθε πότε ενημερώνεται το σύστημα;

Κάθε μέρα το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ενημερώνεται για το "τι είναι ανεπιθύμητο και τι όχι".
Η "εκπαίδευση" του φίλτρου απαιτεί μεγάλο δείγμα· η λειτουργία της αρχίζει να γίνεται εμφανής μετά από την τοποθέτηση μερικών εκατοντάδων μηνυμάτων κάθε τύπου.

Γιατί δεν μπορώ να δω το περιεχόμενο του φακέλου "Not Junk";

Ο φάκελος αυτός επιτελεί ειδική λειτουργία όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. Επειδή, λοιπόν, βρίσκονται μηνύματα από διαφορετικούς χρήστες, δεν παρέχεται δυνατότητα ανάγνωσης του φακέλου. Από την άλλη πλευρά, τα μηνύματα που χαρακτηρίζονται από το σύστημα ως ***possible junk*** διανέμονται κανονικά στις ηλεκτρονικές θυρίδες και εναπόκειται στους ιδιοκτήτες τους να τα διαγράψουν.

Γενικές συμβουλές.

Υπάρχουν πολυάριθμες εφαρμογές (robots ή spiders) που σαρώνουν κάθε μέρα το Διαδίκτυο αναζητώντας διευθύνσεις που θα αποτελέσουν υποψήφιους παραλήπτες ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Προσπαθήστε να μην τους δίνετε απλόχερα αυτό που αναζητούν.

Μια γενική συμβουλή που καλό είναι να ακολουθείτε είναι να μην αναρτάτε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ΠΟΥΘΕΝΑ στο Διαδίκτυο παρά μόνο να δίνετε την διεύθυνσή σας προσωπικά στους γνωστούς σας.

Στην περίπτωση που είστε υποχρεωμένοι να δώσετε στοιχεία επικοινωνίας σε άλλους χρήστες εξετάστε τις εξής εναλλακτικές δυνατότητες:

  • Χρήση "φόρμας επικοινωνίας" στην οποία δεν αποκαλύπτεται η ηλεκτρονική διεύθυνση (όπως π.χ. εδώ).
  • Εμφάνιση της διεύθυνσης ως εικόνα και όχι ως κείμενο, π.χ. email-image
  • Δημιουργία ηλεκτρονικής διεύθυνσης ειδικά γι' αυτό το σκοπό, δηλαδή για πρόσωπα που δεν εμπιστεύεστε.
  • Ανάρτηση της διεύθυνσής σε ιστοσελίδα προστατευμένη από μηχανισμό ταυτοποίησης (login & password).

 

© 2023 gateweb