Αλλαγή κωδικού ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email)

Η τακτική αλλαγή κωδικού για την πρόσβαση στο email σας είναι μια καλή συνήθεια. 

Προτείνεται να αλλάζετε κωδικό ανά τακτά διαστήματα, για παράδειγμα κάθε έξι μήνες.

Αλλαγή κωδικού

© 2024 gateweb